Професионален профил на секция „Култура, естетика, ценности“ към ИИОЗ-БАН.

***

 

Секция „Култура, естетика, ценности“ към Институт за изследване на обществата и знанието – БАН, направление „Социална активност и светоглед“, е приемно звено на секция „Естетика“ и наследилата я във времето секция „Култура, ценности и морал“ в лицето на естетическия екип в нея.

Специализираният облик на секцията в сферата на естетиката, аксиологията и философия на културата се задава от теоретическия анализ – както в историко-философска, така и в систематична насока – на най-значимите концептуални метаморфози в модерната, постмодерната и съвременната естетически парадигми (естетизация, визуализация, виртуализация, политизиране), както и от анализа на проблемите на съвременната глобализирана култура (киберкултура, културата на изображението, културата на развлеченията, търговската художествена практика и т.н.).

Основните цели на изследователските проекти са насочени към изучаването на най-значимите философски проблеми на развитието на съвременната художествена култура и на човешкото възприятие, и приложението на естетическите теоретични конструкции като методическо ръководство – за практическо разбиране на значението на мястото и ролята на културата и изкуството за съхраняването на целостта и ценностите на човешката личност.

 

Основните области на специализиран опит на секцията са:

  • Професионална област: Философия – Естетика

Проблемната ориентация на естетическите изследвания е съсредоточена върху аналитичното и критическо тълкуване на разнообразието от културни и естетически феномени, като най-важните особени белези и метаморфози в развитието на модерното и постмодерното изкуство, но и на самото човешко възприятие (гр. „естезис“), са изведени на преден план. Тези културни и естетически въпроси на съвременния свят съответстват не само на теоретичните предизвикателства в анализа на естетическия опит и дефиницията на естетиката като наука, художественото творчество, онтологичния статус на съвременното произведение на изкуството, на преобразуваните структури на естетическото възприятие в резултат от технологизацията на всекидневието, – но и на належащите социални потребности от разработването на адекватни критерии за оценка на художествената практика, методология на анализа на изкуствата, естетическите измерения на художествения вкус. Интегралният и интердисциплинарен характер на изследванията позволява да се комбинират теоретичните въпроси със социалната актуалност и значение.

Изследователските проекти на секцията в тази професионална област, както колективни, така и индивидуални, са посветени на по-общи и по-частни проблеми от спектъра на философия на изкуството, философия на естетическите ценности и философия на възприятието, които стоят в ядрото на съвременната културна и естетическа ситуация, и адресират техните мотиви, същност и възможни решения в рамките на българския научен контекст.

  • Професионална област: Философия – Аксиология

Културата и изкуството са такива феномени на развитието на човека, които запечатват в света и в материята – в артефакти, исторически събития и обрати, в произведения на изкуството – етапите на развитие на неговото възприятие, съзнание, светогледни нагласи, духовност и душевност. Затова и философията на ценностите, или още аксиология, е неотменна основа на всички изследователски проекти на секцията, която прави възможна конвергенцията на естетиката и нейните главни предмети – изкуството и възприятието, с изследванията на останалите сфери на опита и културата – етика, религия и наука.

  • Професионална област: Философия на културата

Тази професионална област е застъпена в рамките на проектите на изследователския екип като рефлексия и дълбочинен анализ на предпоставките, процесите и резултатите на културните феномени както в диахронен, така и в синхронен аспект. Логическата обвързаност на тази област със сферите на естетиката и аксиологията е продиктувана от факта, че културата е обективация на универсални и частни човешки ценности и световъзприятие – а в най-чиста и устояваща на времето форма тази ценности и светогледи са представени в произведенията на изкуството.

 

Екип на секцията:

  1. Проф. д. ф. н. Иванка Стъпова – Завеждащ секция
  2. Гл. ас. д-р Андрей Лешков
  3. Гл. ас. д-р Галин Пенев
  4. Гл. ас. д-р Силвия Борисова
  5. Ас. д-р Вяра Попова
  6. Искра Василева – технически секретар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s