Екклузивно представяне на главните акценти в книгата „Фотографията като път(уване) към …“ от Вяра Попова.

Цялостна презентация на книгата „Фотографията като Път(уване) към …“ от Вяра Попова във Word.1. Брасай. На Париж с любов - най-добрата демонстрация на Бартовия Punktum.2.1. Хокни-Фалко.3. 1.Каmера луцида-Хокни-очила.3.2. Каmера луцида-Хокни-очила.3.3. Каmера луцида-Хокни-очила.4. Книгата на Ф. Стедман.5. 6. Камера обскура-Вермеер.5.1. Камера обскура-Вермеер.5.2. Камера обскура-Вермеер.5.3. Камера обскура-Вермеер.5.4. Камера обскура-Вермеер.5.5. Камера обскура-Вермеер.5.7. Камера обскура-Вермеер.6.1.6.2.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.9.1.9.2.9.3.9.4.9.5.9.6.9.7.9.8.9.9.9.10.9.9.Думи при представяне на книгата

Реклама

2 мнения за “Екклузивно представяне на главните акценти в книгата „Фотографията като път(уване) към …“ от Вяра Попова.

Коментари са забранени.